Оголошення щодо відбору кандидатури на посаду Голови Державної фіскальної служби України

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Міністерство фінансів розпочинає відкриту публічну конкурсну процедуру щодо відбору кандидата на посаду голови Державної фіскальної служби України.

До участі в конкурсі запрошуються кандидати, що відповідатимуть наступним вимогам:

§ є громадянами України;
§ вільно володіють державною мовою;
§ мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування (економічна, юридична) з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
§ володіють високим рівнем професійних знань податкового та митного законодавства;
§ мають стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років;
§ можуть професійно аналізувати стан державної політики та приймати державні управлінські рішення;
§ мають відповідні знання, уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків;
§ вміють орієнтуватися в соціально-політичному просторі, вибирати, аналізувати та узагальнювати великі обсяги інформації;
§ володіють стратегічним та аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї та реформаторські рішення;
§ вітається вільне володіння англійською мовою та досвід управління великими організаціями.

З метою проведення конкурсної процедури, Міністерство фінансів створило Раду з відбору кандидатури на посаду Голови Державної фіскальної служби України (далі – Рада).

Розгляд кандидатур відбудеться на засіданні Ради 06 квітня 2015 року об 11 годині в приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (кім.760).

Кандидатам, що мають бажання взяти участь у конкурсній процедурі, пропонується не пізніше 2 квітня 18-00 надати в електронній формі або особисто наступні документи:

§ резюме довільної форми
§ мотиваційний лист довільної форми
§ заява претендента на участь у відкритому відборі (написана власноручно);
§ кольорова фотокартка;
§ копії документів про освіту (з додатками), науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
§ копії всіх заповнених його сторінок паспорту (з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації);

Документи слід надсилати на електронну адресу sfshead@minfin.gov.ua, чи особисто, за адресою м. Київ, вул. Межигірська, 11 (кім. 354), щоденно з 30 березня до 02 квітня 2015 року з 10 до 12 години та з 15 до 17 години.

Також особи, які будуть брати участь у відкритому конкурсі, мають бути готовими особисто надати до Міністерства фінансів України не пізніше 6 квітня 10-00 документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 298.

§ заява претендента на участь у відкритому відборі (оригінал, написана власноручно);
§ особова картка форми П-2ДС з додатками (оригінал, написана власноручно);
§ кольорова фотокартка розміром 4х6 сантиметрів (оригінал, на світлому фоні матові);
§ оригінали документів про освіту (з додатками), науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
§ оригінал паспорта та копії всіх заповнених його сторінок (з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації);
§ оригінали та копії всіх заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних);
§ декларація про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік;
§ медична довідка про стан здоров’я за формою № 133-о, встановленою МОЗ України;
§ оригінал та копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер);
§ оригінал та копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;
§ згода на обробку персональних даних.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 206-57-14, 277-53-97.